ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ                                                                       

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ                                                                                            ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ                                                                         ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΟΛΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΥ                                                                                         ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ                     

ΟΓΚΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ                                                                ΟΥΡΗΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ                                                       ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ/ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ                                        ΟΥΡΟΡΟΟΜΕΤΡΙΑ

ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ                                                                                        ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ,ΕΠΙΔΥΔΥΜΙΤΙΔΑ                                                               ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ                                           ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ 

ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΤΙΔΑ

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΥΣΤΗ

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ,ΥΔΡΟΚΗΛΗ

ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ

ΦΙΜΩΣΗ-ΠΕΡΙΤΟΜΗ

ΒΡΑΧΥΣ ΧΑΛΙΝΟΣ

ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ

ΝΟΣΟΣ PEYRONIE

ΑΙΜΟΣΠΕΡΜΙΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΚΑΚΩΣΕΙΣ     

102385754